Εισαγωγή

Το ViAgro.gr είναι μια ηλεκτρονική αγορά διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Το ViAgro προσφέρει τις υφιστάμενες υπηρεσίες του, καθώς και όποια νέα υπηρεσία συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα στο μέλλον,  σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο κάθε επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας μετά την αποδοχή τους.

Οι χρήστες είτε έχουν εγγραφεί είτε όχι, για να επωφεληθούν τις υπηρεσίες του ViAgro θα αναφέρονται στο εξής ως “χρήστες” και το ViAgro.gr θα αναφέρεται στο εξης ως “ViAgro” ή “Εταιρεία” ή “Ιστοσελίδα”.

Ο χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, αποδέχεται πλήρως το σύνολο των υπηρεσιών/πληροφοριών που του παρέχεται “ως έχει”. Το ViAgro από τη μεριά του, καμία ευθύνη δεν φέρει σε σχέση με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την ορθότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών, τη διαγραφή, κακή απόδοση, αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης των προσωπικών στοιχείων των χρηστών καθώς και την όποια ζημιά ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση της  συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Γενικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, οι οποίες είναι δεσμευτικές για τον καθένα ξεχωριστά.

Υποχρεώσεις του Χρήστη

Ο εγγεγραμμένος χρήστης που θέλει να καταχωρήσει τα προϊόντα του στο ViAgro, οφείλει να δηλώσει τα πλήρη, αληθινά και ισχύοντα προσωπικά δεδομένα του, όπως ζητείται στην ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγής κάποιου προσωπικού δεδομένου, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ανανέωση των δεδομένων στην ιστοσελίδα, έτσι ώστε τα δεδομένα να παραμένουν αληθή.

Το ViAgro έχει το δικαίωμα να αποτρέψει τον χρήστη από την χρήση των υπηρεσιών του, εάν και εφόσον τα δεδομένα που έχει παράξει δεν είναι αληθή ή/και επαρκή. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα της αντίρρησης, αλλά και την επιλογή να αιτηθεί προς την ιστοσελίδα να διορθωθούν ή/και να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα του. Καθώς επίσης μπορεί να αιτηθεί και τη διαγραφή λογαριασμού του από το ViAgro αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

Προσωπικός & Εμπορικός Λογαριασμός

Για να αποκτήσετε τη μέγιστη δυνατή εμπειρία χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο ViAgro, ως παραγωγός, προμηθευτής, πωλητής, έμπορος, ιδιώτης, ή πελάτης λιανικής/χονδρικής, καθώς και να εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία που θα σας ζητηθούν κατά τη διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού σας.

Με την εγγραφή σας στο ViAgro, υποχρεούστε να διατηρήσετε εμπιστευτικά τα στοιχεία του λογαριασμού σας, κωδικό πρόσβασης και όνομα λογαριασμού. Ολοκληρώνοντας την εγγραφή σας αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για όσες ενέργειες θα εκτελούνται μέσω του λογαριασμού σας. Εάν χαθεί ή διαρρεύσει ο κωδικός πρόσβασης σας, ή/και χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο χωρίς την άδεια σας οφείλετε να μας ενημερώσετε όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Το ViAgro δε φέρει ευθύνη απέναντι στους χρήστες του ή σε τρίτα πρόσωπα, αν τα δεδομένα που παρέχονται είναι αναληθή, ελλιπή ή παραπλανητικά. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η δημιουργία λογαριασμού για άλλο πρόσωπο ή επιχείρηση με απώτερο σκοπό την κλοπή της ταυτότητας άλλου προσώπου ή της επιχείρησης.

Ο χρήστης πρέπει να αποδεχθεί πλήρως πως το ViAgro έχει το δικαίωμα, όποτε κρίνεται απαραίτητο να διαγράψει ένα λογαριασμό, προσωπικό ή εμπορικό, εάν κρίνει πως παραβιάζονται οι όροι χρήσης του.

Εμπορικές Επικοινωνίες

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία δημιουργίας προσωπικού ή εμπορικού λογαριασμού ή της ηλεκτρονικής παραγγελίας προϊόντων/υπηρεσιών, αποδέχεται τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών και περιεχομένου εμπορικού σκοπού σχετικές με την επιχείρησή μας ή τρίτων μερών.

Όταν επισκέπτεστε το ViAgro, ή επικοινωνείτε μαζί μας, συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς μέσω του προσωπικού σας λογαριασμου ή του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή άλλου μέσου με σκοπό να ανταποκριθούμε και να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Ανήλικοι Χρήστες

Με τη χρήση της ιστοσελίδας και την αποδοχή των συγκεκριμένων όρων χρήσης δηλώνετε αυτομάτως ότι είστε δεκαοκτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία σας είναι μικρότερη από δεκαοκτώ (18) ετών αλλά και μεγαλύτερη από  δέκα τριών (13), δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του ViAgro αυστηρά μόνο κάτω από την επίβλεψη γονέα ή άλλου προσώπου που ασκεί γονική μέριμνα, ο οποίος και αποδέχεται τους συγκεκριμένους όρους και φέρει πλήρη την ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτή. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και στις υπηρεσίες μας, ενώ η Εταιρία μας δεν έχει από την άλλη μεριά καμία ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

Το ViAgro επιδιώκει την απρόσκοπτη και χωρίς τεχνικά προβλήματα  λειτουργία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας του. Δεν φέρει καμία όμως ευθύνη και δεν καταβάλει αποζημίωση όταν υπάρχει καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας, που για όποιο λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καταστεί δυσχερές ή/και αδύνατο να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτή, ή/αν δεν  ανανεωθεί η συνδρομή χρήστη έγκαιρα, ή παρά τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται, εντοπιστεί κακόβουλο λογισμικό ή άλλο επιβλαβές υλικό και αυτά μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών, ή αν μη εξουσιοδοτημένα (hackers) τρίτα πρόσωπα παρέμβουν στη λειτουργία καθώς και στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, δυσχαιρένοντας τη χρήση της  ή προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία της.

Το ViAgro καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που εμφανίζονται κάθε φορά να είναι όσο το δυνατόν ακριβή και αληθή. Δεν φέρει όμως ευθύνη για την πληρότητα καθώς και για την αξιοπιστία τους, αλλά ούτε και στην περίπτωση που κακοβούλως κάποιος χρήστης καταχωρήσει αγγελία όχι με δικά του στοιχεία αλλά με άλλου κάνοντας χρήση π.χ. φωτογραφίες, ονοματεπώνυμο που δεν του ανήκουν.

Το ViAgro επίσης δεν έχει καμία ευθύνη για τα sites που κάνουν phishing (ενέργειες για να εξαπατήσουν τους χρήστες), κατά την οποία υποδύονται ότι είναι το ViAgro με σκοπό να αποκτήσουν με αθέμιτο τρόπο  προσωπικά δεδομένα , όπως είναι τα ευαίσθητα ιδιωτικά στοιχεία και οι κωδικοί.

Το ViAgro έχει το δικαίωμα να διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας του μόνιμα ή προσωρινά (σε περίπτωση π.χ αναβάθμισης, αποκατάστασης και επανόρθωσής της ή έκτακτης ανάγκης) με ή χωρίς να προειδοποιήσει τους χρήστες της. Δεν καταβάλει καμία αποζημίωση για όποια απώλεια, εταιρική ή ηθική βλάβη πιθανόν να προκύψει από την απενεργοποίηση των υπηρεσιών, τις παραλείψεις ή τις αναβαθμίσεις.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνει το ViAgro, δεν προέρχονται από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, αλλά δημοσιεύονται και ανεβαίνουν με ευθύνη και πρωτοβουλία του κάθε χρήστη και δεν είναι δυνατόν να ληφθούν ως έγκυρες και επιβεβαιωμένες πληροφορίες ή/και συμβουλές. Επιπλέον η Εταιρεία δεν υποκρύπτει προτροπή για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγορά προϊόντων/υπηρεσιών).

Το ViAgro είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνο για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την ορθότητα, την πληρότητα, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την καταλληλότητα, τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών αυτής της ιστοσελίδας, και την επικοινωνία που μπορεί να έχει ο κάθε χρήστης με τους τρίτους που μπορεί να διαφημίζονται στην ιστοσελίδα.

Ο κάθε χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ViAgro με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία για τη διασταύρωση και επιβεβαίωση των συγκεκριμένων πληροφοριών. Επιπρόσθετα, το ViAgro δεν ευθύνεται για όποιο ζήτημα προκύψει από πιθανή σύναψη όποιας εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη και του τρίτου διαφημιζόμενου.

Το ViAgro δεν είναι μεταπωλητής. Όταν ο χρήστης έχε παράπονα ή αξιώσεις σε σχέση με κάποια αγγελία προϊόντος και υπηρεσία (π.χ. ειδικά αιτήματα που υποβάλλονται από τους πελάτες) αυτά θα τα διαχειρίζεται  ο πωλητής. Το ViAgro δεν έχει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτά τα παράπονα, τις αξιώσεις και τις ευθύνες (προϊόντων/υπηρεσιών).

Ο χρήστης που θα ανεβάσει ένα προϊόν συναινεί με την αποδοχή των όρων ότι το ViAgro δεν έχει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που βγάζουν οι μηχανές αναζήτησης. Όταν διαγράφεται μια αγγελία προϊόντος ενημερώνονται οι μηχανές αναζήτησης προκειμένου να αφαιρέσουν το περιεχόμενό της. Πιθανές καθυστερήσεις σε αυτή τη διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν την Εταιρεία.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που παραβιάζονται οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας της, να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε χρήστη ή σε περιεχόμενο χρήστη. Το ViAgro διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αυτές τις ενέργειες χωρίς να προειδοποιήσει το χρήστη ή όποιο άλλο τρίτο μέρος.

Όσο είναι επιτρεπτό από τη νομοθεσία, ούτε εμείς αλλά και ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους, τους δικαιοδόχους, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους εκπροσώπους ή όσους εμπλέκονται στη δημιουργία και στην προώθηση ή την όποια άλλη παροχή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, δεν ευθυνόμαστε για (i) όποια ποινική, ειδική, επακόλουθη ή έμμεση απώλεια ή ζημία, οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια παραγωγής, απώλεια συμβολαίου, απώλεια εσόδων, ζημία ή απώλεια στη φήμη ή στην πελατεία, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) όποια ασάφεια που αφορά στις πληροφορίες (περιγραφή) του αγγελιοδότη, διαφημιζόμενου (διαθεσιμότητας προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων τιμών  κλπ.) (iii) προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από αγγελιοδότη, διαφημιζόμενο,  ή άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες, (iv) όποιες (άμεσες ή έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) απώλειες ή ζημίες, ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, προκαλέσατε ή πληρώσατε, σύμφωνα με τη χρήση, έπειτα από αυτή ή σε σχέση με τη χρήση, την καθυστέρηση στη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ViAgro, ή (v) για τυχόν θάνατο, (προσωπικό) τραυματισμό, φθορά της προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες ή έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) απώλειες, φθορές, χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε,  προκαλέσατε ή πληρώσατε, είτε εξαιτίας πράξεων (νομικών),  παραβιάσεων, σφαλμάτων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, μη εκτέλεσης, παραλείψεων,  ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του αγγελιοδότη ή ευθύνης που αποδίδεται  στον αγγελιοδότη (πλήρως ή μερικώς), διαφημιζόμενου ή σε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες (συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοί τους, η διεύθυνση, τα στελέχη, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι των συνεργαζόμενων εταιρειών), των οποίων τα προϊόντα ή υπηρεσίες (άμεσα ή έμμεσα) παρέχονται, προωθούνται ή προσφέρονται στο/ ή μέσω του ViAgro, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε άλλου περιστατικού πέρα από τον έλεγχό μας.

Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται ή δεν συνεργάζονται με το ViAgro, δεν αποτελούν εκπροσώπους ούτε έχουν την εξουσιοδότηση να λειτουργούν για σκοπούς όποιας υπηρεσίας ή διαδικασίας του ViAgro.

Παραβάσεις & Αναφορά Περιεχομένου Χρήστη

Εάν το ViAgro ειδοποιηθεί για περιεχόμενο το οποίο δεν συνάδει με τους υπάρχοντες όρους χρήσης και προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να πάρει τα απαραίτητα μέτρα, όπως για παράδειγμα διαγραφή των αγγελιών προϊόντων και υπηρεσιών, μπλοκάρισμα του χρήστη δίχως να ενημερώσει τον κάτοχο του συγκεκριμένου περιεχομένου.

Σε περίπτωση που νομίζετε πως υπάρχει παράνομο ή παραπλανητικό περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, μπορείτε να συμπληρώσετε την κατάλληλη φόρμα, την οποία θα βρείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο που υπάρχει σε κάθε σελίδα προϊόντος. Σε εκείνο το σημείο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναφερθεί ή/και να σχολιάσει σχετικά με την αντίστοιχη αγγελία, π.χ. κάποιος χρήστης ενδέχεται να σχολιάσει πως μία αγγελία είναι ψευδής, ή πως βρίσκεται σε λάθος κατηγορία, ή η τιμή είναι λάθος, κτλ. Τέτοιου είδους σχόλια θα αποστέλλονται αυτομάτως στο ViAgro, το οποίο με τη σειρά του θα πάρει τα κατάλληλα μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα, το ViAgro πληροφορεί αφού έχει διασταυρωθεί από το σύστημα ποιότητάς του και εφόσον υπάρχει η καταγγελία εγγράφως, για μία ή περισσότερες, μεμονωμένες ή επαναλαμβανόμενες, παραπλανητικές ή μη, ενεργές αγγελίες στον λογαριασμό του πελάτη, πως ο ίδιος ο χρήστης έχει το δικαίωμα άμεσης διαγραφής των συγκεκριμένων αγγελιών από την ιστοσελίδα μας. Για αυτήν τη διαδικασία το ViAgro δεν χρειάζεται να ενημερώσει προηγουμένως τον συγγραφέα του συγκεκριμένου περιεχομένου.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας μας δέχεται και συμφωνεί ότι το ViAgro έχει τη δυνατότητα να διακόψει μερικώς ή στο σύνολό τους, χωρίς να φέρει ευθύνη προς τον χρήστη όταν: (α) ο χρήστης δεν τηρεί τον Κανονισμό Αποδεκτής Χρήσης, (β) ο χρήστης δεν συνεργάζεται με το ViAgro για έρευνα τυχόν παραβάσεων, (γ) αν παρατηρηθεί από το ViAgro ότι γίνεται χρήση των servers του από τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου, (δ) το ViAgro κρίνει ότι πρέπει να υπάρξει διακοπή των υπηρεσιών για την προστασία του περιβάλλοντος του, (ε) σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του χρήστη γίνει η αιτία προβλημάτων για άλλους χρήστες, (ζ) αν ζητηθεί από το νόμο, υπάρξει αποστολή κλήτευσης, ή δικαστική απόφαση.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται ρητά το εμπόριο ζώων (από ιδιώτες) και απαιτείται άδεια εκτροφέα σε όσους πουλάνε ζώα, καθώς και στην περίπτωση που κατέχουν ένα θηλυκό ζώο αναπαραγωγής, ακόμα και για αυτούς που ερασιτεχνικά εκτρέφουν σκύλους ή γάτες. Τα παραπάνω ισχύουν σύμφωνα με το νόμο 4039/2014.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας δηλώνει υπεύθυνα ότι το υλικό, φωτογραφίες, κείμενα και βίντεο που καταχωρεί ο ίδιος στο ViAgro είναι πνευματική ιδιοκτησία του, πως κατέχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα, καθώς επίσης πως σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται δικαιώματα τρίτου προσώπου. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να δηλώνει ότι υπάρχει η συναίνεση του δημιουργού του υλικού, φωτογραφίας, βίντεο και κειμένου.

To ViAgro έχει αποκλειστικά στην κατοχή του την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων, καθώς και τη μορφή, αίσθηση, και υποδομή της ιστοσελίδας μέσω της οποίας διατίθεται η υπηρεσία. Δεν έχετε το δικαίωμα αντιγραφής, εξαγωγής, αναδημοσίευσης, προώθησης, διαφήμισης, εκμετάλλευσης, ή χρήσης του περιεχομένου με άλλο τρόπο, καθώς επίσης την χρήση των εμπορικών σημάτων, logo και slogan του ViAgro. Για μία τέτοια ενέργεια θα πρέπει να υπάρξει παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειας μας.

Επιπλέον απαγορεύεται η παραπλάνηση των χρηστών σχετικά με τον αληθινό πάροχο του περιεχομένου του ViAgro όπως επίσης και κάθε αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή, μεταφορά, μεταποίηση, ανακοίνωση,  διάδοση, μετάδοση του περιεχομένου.

Το ViAgro στα πλαίσια της καλής πίστης και των ηθών κάνει το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που υπάρχουν κάθε φορά στην ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν σωστά και αληθή, δεν έχει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή την πληρότητά τους. Επιπλέον εγγυάται πως το υλικό, φωτογραφίες/εικόνες, βίντεο και κείμενα δεν περιέχουν κακόβουλα αρχεία, ιούς ή δούρειους ίππους (trojan horses). Επίσης, διασφαλίζει πως το υλικό δεν είναι παράνομο, προσβλητικό, ρατσιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Το ViAgro δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του ανωτέρου υλικού, όπως επίσης και για όποιο ζήτημα μπορεί να προκύψει λόγω του παραπάνω υλικού.

Ο χρήστης συμφωνεί και αναγνωρίζει πως το ViAgro έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει εμπορικά, είτε μέσω του ίδιου, είτε μέσω τρίτου, το σύνολο του περιεχομένου που υπάρχει στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, ο χρήστης οφείλει να καλύψει όποια ζημία (συμπεριλαμβανομένων και εξόδων που μπορεί να προκύψουν, δικαστικών ή άλλων) που μπορεί να υποστεί το ViAgro από αξιώσεις τρίτων, οι οποίοι συνδέονται με κάποιο τρόπο με την καταχώρηση και προβολή του υλικού, φωτογραφιών, βίντεο και κειμένων, που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας.

Το ViAgro έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, και χωρίς καμία προειδοποίηση, να τροποποιήσει τον τίτλο του προϊόντος ή της υπηρεσίας όπως και το περιεχόμενο της εάν κρίνει ότι για παράδειγμα γίνεται παραπλάνηση των χρηστών ή για λόγους σύνταξης και ενημέρωσης. Επιπλέον, το ViAgro έχει το δικαίωμα να μη δημοσιεύει εικόνες που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο της αγγελίας ή αποτελούν διαφήμιση.

Δικαιώματα Εταιρείας για Διαγραφή-Διάρκεια Περιεχομένου

Το ViAgro διατηρεί το δικαίωμα, και ο χρήστης το αποδέχεται αναντίρρητα, να διακόψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του, τη διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του, άρα επομένως και τη χρήση της ιστοσελίδας στους χρήστες που θεωρεί ότι έχουν παραβιάσει τους συγκεκριμένους όρους. Αυτό συμβαίνει αν το περιεχόμενο είναι ψευδές, παραπλανητικό, παράνομο, προσβλητικό καθώς και αν το συγκεκριμένο περιεχόμενο αντίκειται κατά κάποιο τρόπο στους παρόντες όρους.

Γνωστοποιούμε στο χρήστη, έτσι ώστε να το αποδεχτεί, ότι η δημοσίευση των υπηρεσιών και αγγελιών προϊόντων, ανάλογα με την κατηγορία της ανάρτησης, έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχει καθυστέρηση στο χρόνο της παράδοσης των προϊόντων/υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Πληρωμές

Για την εξόφληση της συνδρομής, ή/και της ανανέωσης της συνδρομής, την αγορά χώρου στην ιστοσελίδα μας για διαφημιστική προβολή κλπ. που γίνονται, το ViAgro δέχεται πληρωμές με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, αντικαταβολή, PayPal όπως επίσης και πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

Η χρέωση της κάρτας σας, πιστωτικής/ χρεωστικής, θα ολοκληρώνεται αφού πρώτα έχει προηγηθεί έλεγχος και ταυτοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Το ποσό που χρεώνεται θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο και θα κρατείται από τον λογαριασμό σας από την στιγμή που επιβεβαιώνεται η παραγγελία. Για την πραγματοποίηση αγοράς μέσω του ViAgro πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας. Υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων είσαι αποκλειστικά εσύ ο ίδιος, καθώς επίσης θα πρέπει να είσαι δικαιούχος της κάρτας που θα χρησιμοποιήσεις για την συναλλαγή που επιθυμείς να πραγματοποιήσεις. Για λόγους ασφαλείας το ViAgro δεν κρατά τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών για μελλοντική χρήση, και έτσι θα πρέπει να εισάγεις τα στοιχεία της κάρτας σε κάθε αγορά που πραγματοποιείς. Εισαγάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία της πιστωτικής σου κάρτας, δηλώνεις υπεύθυνα πως έχεις το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας.

Το ViAgro δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση παράνομης χρήσης πιστωτικών καρτών. Με την υποβολή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας αυτόματα δηλώνεται η συγκατάθεσή σου για τη χρέωση αυτής με το χρηματικό ποσό της αγοράς που ολοκλήρωσες μέσω της ιστοσελίδας. Εάν η συναλλαγή που γίνει με την πιστωτική σου κάρτα δεν γίνει δεκτή από την τράπεζα, για τον οποιονδήποτε λόγο, αντιπροσωπευτικά αναφέρονται κάποιοι λόγοι όπως είναι το  “το πιστωτικό όριο έχει ξεπεραστεί”, ή “υπάρχει η υποψία απάτης”. Σε τέτοια περίπτωση η αγορά σου δεν θα πραγματοποιηθεί. Οι αγορές με πιστωτική κάρτα θα ολοκληρώνονται μέσω της ιστοσελίδας του ViAgro, με τη χρήση των υπηρεσιών του παρόχου της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών πληρωμών με το οποίο είναι συμφωνημένο το ViAgro.

Το ViAgro δεν είναι υπεύθυνο για τη μη ολοκλήρωση των χρεώσεων ή του ποσού που έχει δεσμευτεί μέσω της πιστωτικής κάρτας σε μία τέτοια περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Ηλεκτρονικών Πληρωμών ή του παρόχου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του ViAgro είναι η αστοχία υλικού (hardware) ή του λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Ηλεκτρονικών Πληρωμών. Εάν ο εξυπηρετητής των αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Ηλεκτρονικών Πληρωμών πάψει να δουλεύει με βάση τις προδιαγραφές είτε για λόγους αστοχίας υλικού (αντιπροσωπευτικά αναφέρονται τεχνικό πρόβλημα σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, τεχνικό πρόβλημα κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, η συναλλαγή δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί.

Ο χρήστης υπεύθυνα δηλώνει πως η πρόσβαση του στο Ίντερνετ καθώς και τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του (email) είναι συχνή. Επιπλέον επιβεβαιώνει και δέχεται άμεσα πως τα διαδικτυακά αντίγραφα των λογαριασμών του όπως και των ενημερώσεων ή οποιαδήποτε άλλης φύσης ειδοποιήσεων ή αποδεικτικών που του έχουν σταλεί από το ViAgro στα πλαίσια των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, έχουν θέση ενημέρωσης με μορφή εγγράφου, με την ίδια αποδεικτική ισχύ και λειτουργία.

To ViAgro έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των υπηρεσιών του χωρίς προηγουμένως να ειδοποιήσει τους χρήστες του. Αυτό υπάρχει ενδεχόμενο να ισχύει αναδρομικά και σαν συνέπεια να έχει τη μείωση της χρονικής διάρκειας των υπηρεσιών που παρέχονται από το ViAgro και έχουν προσυμφωνηθεί, και κατά συνέπεια και πιθανή πρόωρη διακοπή των υπηρεσιών αυτών, με αποτέλεσμα π.χ. οι πληρωμένες συνδρομές να τερματιστούν πρόωρα. Η πληρωμή της κάθε υπηρεσίας θα πρέπει να γίνεται πριν τη λήξη της, διαφορετικά η υπηρεσία απενεργοποιείται και σταματάει να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το ViAgro έχει το δικαίωμα, χωρίς να προειδοποιήσει τους χρήστες, να εμφανίζει τις αγγελίες μόνο στην προσωπική τους ιστοσελίδα ή υποσελίδα (π.χ της μορφής ViAgro/vendors) ή μόνο στις προσβάσιμες λίστες αναζήτησης αγγελιών του ViAgro ή και στα δύο.

Υπάρχει ενδεχόμενο το ViAgro να προσφέρει συνδρομές δοκιμαστικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να ζητήσει να καταβληθούν τα χρήματα ή σε μειωμένη τιμή. Επίσης έχει το δικαίωμα, να διαφοροποιεί τις τιμές των συνδρομών, να ανακαλεί ή να τροποποιεί μια συνδρομή ή δοκιμή, σε όποια χρονική στιγμή, χωρίς προηγουμένως να ειδοποιήσει και χωρίς να φέρει ευθύνη.

Τέλος, έχει το δικαίωμα να χαρακτηρίζει το χρήστη της ιστοσελίδας του “Πελάτη Λιανικής” ή “Πελάτη Χονδρικής” και “Έμπορο-Προμηθευτή”. Οι υπηρεσίες για τον “Πελάτη Λιανικής” είναι δωρεάν, ενώ ενδέχεται ο “Πελάτης Χονδρικής” να χρεώνεται προβεβλημένες καταχωρήσεις ή ειδικές υπηρεσίες. Ο “Εμπορος-Προμηθευτής” θα πληρώνει συνδρομές ή προμήθειες προς το ViAgro σύμφωνα με τις εμπορικές συμφωνίες.

Links προς Τρίτα Sites

Στην ιστοσελίδα του ViAgro εμπεριέχονται δεσμοί (Links), ηλεκτρονικές διευθύνσεις και διαφημίσεις, τα οποία παραπέμπουν σε διαδικτυακούς τόπους, για τους οποίους όσον αφορά το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες το ViAgro δεν φέρει καμία ευθύνη αλλά ούτε και εγγυάται για την ασφαλή προσβασιμότητά τους. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη και για τους εξωτερικούς δεσμούς που παραπέμπουν στην ιστοσελίδα μας.  Αν ο χρήστης αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση των συγκεκριμένων διαδικτυακών τόπων, οφείλει να απευθυνθεί στον εκάστοτε δικαιούχο του συγκεκριμένου τόπου, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Σε καμία περίπτωση το ViAgro δεν θεωρεί αυτονόητο ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των συγκεκριμένων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπονται μέσω αυτών. Το ViAgro έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να διακόψει, να διαγράψει ή να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα όποιο υπερσύνδεσμο είναι στον ιστοτόπό του. Το ViAgro δεν καταβάλλει καμία αποζημίωση, για όποια απώλεια, ζημιά, εταιρική ή ηθική βλάβη πιθανόν προκύψει από την απενεργοποίηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών ή για πιθανές παραλείψεις ή αναβαθμίσεις που σχετίζονται με την προβολή τους στο ViAgro.

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τις σελίδες του ViAgro επιτρέπεται, μόνο στην περίπτωση που δεν παραπλανεί το καταναλωτικό κοινό ή σκοπό έχει να προκαλέσει ζημιά στην εικόνα της Εταιρείας καθώς και εφόσον δεν έχει σκοπό την παρουσίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας ως μέρος άλλης ξένης προς αυτόν (π.χ. τύπου framing).

Αξιολογήσεις Καταστημάτων

Για να υπάρχει η δυνατότητα οι χρήστες να μπορούν να αξιολογήσουν κάποιο κατάστημα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους και να είναι πιστοποιημένοι από το σύστημα πιστοποίησης του ViAgro. Η πιστοποίηση γίνεται για κάθε χρήστη ξεχωριστά και επιτυγχάνεται στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρήσει ο ίδιος στην σελίδα του ViAgro. Η διαδικασία επιβεβαίωσης γίνεται μόνο μία φορά με την καταχώρηση της πρώτης αξιολόγησης κάθε ξεχωριστού χρήστη και έχει ισχύ για όλες τις επόμενες αξιολογήσεις.

Οι αξιολογήσεις που θα καταχωρούνται στο ViAgro, αρνητικές ή θετικές, θα πρέπει να σχετίζονται με τη συναλλαγή του χρήστη που τις καταχωρεί και τις δημοσιεύει, όπως επίσης να συνοδεύονται από τον αριθμό του παραστατικού ή της παραγγελίας έτσι ώστε να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ταυτοποιηθεί με το αντίστοιχο κατάστημα. Αξιολογήσεις που δεν περιλαμβάνουν το λόγο της αξιολόγησης ή περιλαμβάνουν χαρακτηρισμούς προς το κατάστημα ή περιγράφουν την εμπειρία παραγγελίας/αγοράς χωρίς ιδιαίτερη εξήγηση θα διαγράφονται την ίδια στιγμή από το ViAgro ή θα διατυπώνονται διαφορετικά από τους αρχικούς συντάκτες τους μετά από αίτημα του ViAgro προς τους ίδιους.

Το ViAgro και οι διαχειριστές του έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα πάντα και με την Πολιτική Απορρήτου μας, να ζητήσουν επιπρόσθετα στοιχεία από τον χρήστη για να μπορέσουν να  δημοσιεύσουν την αξιολόγηση, για παράδειγμα φωτοτυπία του παραστατικού, το email παραγγελίας, κτλ. Εάν ο χρήστης δεν τα διαθέσει στο χρονικό διάστημα που θα τεθεί, από την ημερομηνία που θα ζητηθούν, η αξιολόγηση θα θεωρηθεί άκυρη και τότε θα διαγράφεται από το ViAgro.

Οι αρνητικές αξιολογήσεις (με βαθμολογία ίση ή μικρότερη των 3/5) θα κοινοποιούνται στο κατάστημα για το οποίο γραφήκαν. Οι διαχειριστές του αντίστοιχου καταστήματος έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν εντός δέκα (10) ημερών δίνοντας τα γεγονότα κατά τη δική τους άποψή, έτσι ώστε οι υπόλοιποι χρήστες του ViAgro να έχουν γνώση και των δύο μερών. Η χρήση ονομάτων στις αξιολογήσεις από τους χρήστες καθώς και τα καταστήματα, δεν επιτρέπεται. Επίσης δεν επιτρέπεται η αναφορά ονομάτων/επωνύμων ή/και εργαζομένων των εταιρειών, καθώς επίσης οι βωμολοχίες, οι κολάσιμοι χαρακτηρισμοί και οι αναλήθειες. Σε τέτοιες περιπτώσεις το ViAgro και οι διαχειριστές του έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν τις αντίστοιχες αξιολογήσεις ή/και απαντήσεις, συνολικά ή μερικώς,  ενημερώνοντας τον συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες.

Όλες οι αξιολογήσεις και οι απαντήσεις των χρηστών και των καταστημάτων πρέπει να τηρούν τους άτυπους κανόνες καλής συμπεριφοράς του Διαδικτύου. Οι αξιολογήσεις ή/και οι απαντήσεις που γράφονται με την χρήση κεφαλαίων ελληνικών ή έντονων γραμματοσειρών (τα κεφαλαία και οι έντονες γραμματοσειρές όταν χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο υποδηλώνουν συζήτηση με ιδιαίτερα δυνατή φωνή) ή με την χρήση αγγλικού πληκτρολογίου (katastasi) στην ελληνική γλώσσα θα παραβλέπονται από τους διαχειριστές του ViAgro και αυτομάτως θα διαγράφονται από το σύστημα.

Οι χρήστες θα πρέπει κατά την σύνταξη των αξιολογήσεων τους να είναι όσο το δυνατόν πιο περιγραφικοί όσον αφορά την εμπειρία τους, δίνοντας όλες τις λεπτομέρειες. Ειδικότερα για τις αρνητικές αξιολογήσεις, τα κείμενα που βασίζονται σε προφορικές συζητήσεις μπορεί να αμφισβητηθούν από τους εμπλεκόμενους καθώς δεν υπάρχουν γραπτά αποδεικτικά που να πιστοποιούν την ορθότητα τους, για παράδειγμα ανταλλαγή email. Ταυτόχρονα αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μιας αρνητικής αξιολόγησης σημαίνει: α) συλλογή της από τον χρήστη, β) έγκριση από το ViAgro και αποστολή της προς το κατάστημα προς απάντηση, γ) απάντηση του καταστήματος, δ) δημοσίευση αξιολόγησης και απάντησης από τους διαχειριστές, ε) αξιολόγηση της απάντησης του καταστήματος από τον συντάκτη της αξιολόγησης. Αφού πραγματοποιηθεί και η αξιολόγηση της απάντησης του καταστήματος δεν είναι εφικτή καμία περαιτέρω ενέργεια.

Ο συντάκτης και μόνο της κάθε αξιολόγησης έχει το δικαίωμα διαγραφής μιας αξιολόγησης χωρίς κάποια ειδική αιτία, αν και εφόσον αυτή δεν παραβιάζει τους όρους. Σε μια τέτοια περίπτωση ο συντάκτης θα πρέπει να ενημερώσει το ViAgro εγγράφως (support@viagro.gr), μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δήλωσε κατά τη δημιουργία λογαριασμού του στην ιστοσελίδα μας, πως επιθυμεί να διαγραφεί η αξιολόγησή του.

Αξιολογήσεις που είναι θετικές και που συντάσσονται από ιδιοκτήτη ή εργαζόμενο ή εξωτερικό συνεργάτη καταστήματος προς το κατάστημά του ή αρνητικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή εργαζόμενο καταστήματος προς άλλο κατάστημα (που δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά, όπως το παραστατικό ή το δελτίο παραγγελίας, κλπ.) θα θεωρούνται άκυρες και αυτομάτως θα διαγράφονται από το ViAgro. Επίσης, αυτές οι ενέργειες δεν συνάδουν με τον όρο περί παραπλάνησης καταναλωτή και είναι πιθανό να οδηγήσουν ακόμη και σε διαγραφή του καταστήματος από το ViAgro.

Αξιολογήσεις Προϊόντων

Οι χρήστες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα μας έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τα προϊόντα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα μας.

Οι αξιολογήσεις των χρηστών για το κάθε προϊόν, μπορεί να σχετίζονται με την εμπειρία του χρήστη που είχε με προϊόν που αγόρασε καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή κρίσης αξιολόγησης για το συγκεκριμένο προϊόν. Επιπρόσθετα, το περιεχόμενό της πρέπει να είναι προσωπική αλλά και πρωτότυπη δημιουργία του κάθε χρήστη που κάνει την αξιολόγηση, χωρίς να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Το ViAgro δικαιούται να αποσύρει αλλά και να διαγράψει περιεχόμενο που κατόπιν απόδειξης ανήκει σε τρίτους και έχει δημοσιευθεί σε όποιο άλλο ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την αυθεντικότητα των κειμένων του.

Η αξιολόγηση απαγορεύεται να περιλαμβάνει: 1) τη δημοσίευση δεσμού που κατευθύνει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τους χρήστες σε ηλεκτρονικό κατάστημα (ακόμα και στην περίπτωση που το κατάστημα αυτό είναι συνεργαζόμενο με το ViAgro) 2) Δημοσίευση προωθητικών ενεργειών ή διαφημίσεων οποιουδήποτε τρίτου, εκτός από τις νόμιμες σχετικές προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει η εταιρία 3) αναφορά σε άλλο χρήστη ή σε αξιολόγηση που έχει κάνει άλλος χρήστης για το ίδιο προϊόν.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τον τρόπο που εμφανίζονται οι αξιολογήσεις των προϊόντων (μερικώς ή ολικώς), είτε να τις διαγράφουν, κρατώντας ενήμερο τον συντάκτη για τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, ή ακόμα και να επικοινωνούν μαζί τους για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται να αλλάξουν το κείμενο που δημοσιοποίησαν επισημαίνοντας τα σημεία.

Τροποποιήσεις

Το ViAgro έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους “Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις” ανά πάσα στιγμή. Όποια/-ες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται θα τίθενται σε ισχύ άμεσα. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε και να αποδεχτείτε τους ενημερωμένους όρους χρήσης και προϋποθέσεις. Επιπλέον, συνεχίζοντας να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας του ViAgro, και με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων θεωρείται πως συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.

Κύριο Μενού